Ευκαιρίες Καριέρας

Η Roussas Dairy S.A. είναι μία εταιρεία στην οποία ταλαντούχοι άνθρωποι, που πιστεύουν στη δύναμη της ομάδας και τους διακρίνει το πάθος να ξεχωρίζουν σε ό,τι κάνουν, έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντίληψη, να προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην οµαδική εργασία, πάνω από όλα όµως, επιζητά άτοµα διατεθειµένα να µοιραστούν τις αξίες και το όραµά της.

Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον τοµέα της παραγωγής και προώθησης γαλακτοκομικών προϊόντων ανώτερης ποιότητας, και η προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομικής Παράδοσης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι απόλυτα εξαρτηµένη µε την αριστεία σε όλους τους τομείς.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. είναι η δηµιουργία µιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα τους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

 

Θέσεις Εργασίας

Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.