Πιστοποιήσεις

Όλες οι διαδικασίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, IFS και BRC και τα προϊόντα μας θεωρούνται σημείο αναφοράς για την ελληνική τυροκομία. Όλα τα Π.Ο.Π. προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον AGROCERT, τον κρατικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ενώ τα βιολογικά προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από την ΔΗΩ, τον κυριότερο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

logos