Πρώτες ύλες

Οι ισχυροί δεσμοί με τις οικογένειες των κτηνοτρόφων της περιοχής μάς εξασφαλίζουν την προμήθεια νωπού γάλακτος από κοπάδια ελεύθερης βοσκής τα οποία τρέφονται με την πλούσια άγρια βλάστηση των παραδοσιακών λιβαδιών των ορεινών περιοχών της χώρας.

Το γάλα συλλέγεται μέσω ενός ιδιόκτητου, ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής γάλακτος.

Η αγνότητα των υλικών αποτελεί βασικό στοιχείο σε όλη τη διαδικασία παρασκευής των τυριών μας, όπως δείχνουν τα μέτρα που λαμβάνουμε για την απόλυτη ασφάλεια των τροφίμων και ο επισταμένος ποιοτικός τους έλεγχος. Υπό την άμεση επίβλεψή μας, οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροί μας ελέγχουν και παρέχουν καθημερινά συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη στους προμηθευτές γάλακτος. Επίσης, η εταιρεία παρέχει στους γαλακτοπαραγωγούς συμπληρωματικές ζωοτροφές για να εξασφαλίζει συνεχή έλεγχο και πλήρη συμμόρφωση προς τις αυστηρότερες απαιτήσεις που αφορούν στους ΓΤΟ ή/και στις βιολογικές καλλιέργειες.