Τεχνολογία και Ανθρώπινοι πόροι

Για να διατηρήσουμε την αγνότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων μας, αλλά και το χαρακτηριστικό άρωμα, τη γεύση και την ποιότητά τους – ειδικά της φέτας που είναι και ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της ελληνικής τυροκομίας:

  • Διαθέτουμε μια επίλεκτη ομάδα επιστημόνων οι οποίοι παρακολουθούν όλες τις φάσεις της τυροκομικής διαδικασίας, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή ολοκληρωμένου ποιοτικού ελέγχου από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν.
  • Εκπαιδεύουμε συνεχώς όλους τους υπαλλήλους μας, ώστε να είναι ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στην τυροκομική βιομηχανία και τη συσκευασία των τροφίμων.
  • Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη σε συνεχή βάση.
  • Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με γαλακτοπαραγωγούς που έχουν την ίδια φιλοσοφία με εμάς και εφαρμόζουν πιστά τις πρακτικές και τα πρότυπά μας.

Οι παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής φέτας συνυπάρχουν με έναν εξαιρετικό παραγωγικό και ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό, σύγχρονες προδιαγραφές υγιεινής και την εμμονή της οικογένειας στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας. Έχοντας στη διάθεσή μας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και συστήματα ασφάλειας τροφίμων, μπορούμε να παράγουμε τα ίδια παραδοσιακά, αυθεντικά ελληνικά τυριά εξαιρετικής ποιότητας που έφτιαχναν οι πρόγονοί μας, αλλά και να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και να παρατείνουμε την διάρκεια ζωής τους.

Κοινωνία & περιβάλλον

«Ανάγουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη σε καθημερινή πρακτική
ακολουθώντας πιστά τις παρακάτω αρχές»
  • Κοινωνικά Υπεύθυνη Ανάπτυξη
  • Αποδοχή από τον Κοινωνικό Περίγυρο
  • Σεβασμός στο Περιβάλλον
  • Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Συνείδηση

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας μας αφορά στις βασικές αρχές που τηρούνται από το σύνολο των προσωπικού και των στελεχών της.

Ως κοινωνικά υπεύθυνη Εταιρεία έχουμε αντιληφθεί ότι τόσο η ενδοεπιχειρησιακή όσο και η εξωγενής διάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πρέπει να διαπερνά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Ως εκ τούτου έχουμε θέσει συγκεκριμένες αρχές που αφορούν στη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε, να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διαφυλάττουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι ηθικές μας αξίες αποτελούν τη βάση της λειτουργίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας μας που διακρίνεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Δεοντολογίας και Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]